Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Samarbetsanalys


Samarbetsanalys ger en översikt över befintliga samarbetsmönster och författarnätverk. Samarbetsparters kan kategoriseras i nationell / internationell, akademi / industri, efter ämnesområde osv.

Analysen kan göras med två olika inriktningar;

  • Samarbetsanalys som beskriver antalet och typen av samarbete mellan olika parter, ofta utmärkta på en karta för att visualisera den geografiska spridningen men kan även levereras i tabellformat.
  • En nätverksanalys som visar på likheter mellan parter vad gäller ämnesområde och forskningsprofil på forskar-, organisations- och nations-nivå.

Analysen innehåller oftast;

  • Antalet samarbetspartners historiskt, deras affiliering (akademisk/industri/offentlig, bransch, organisation osv), samt deras geografiska placering.
  • Field weighed citation impact (FWCI) som ett mått på forskningskvaliteten i tidigare samarbeten.

Samarbetsanalys har många möjliga användningsområden;

  • Utvärdering av tidigare och nuvarande samarbeten vad gäller kvalitet och genomslag för den forskning som bedrivits.
  • Identifiera nyckelpersoner i nätverk.

Kontakta oss

Om du önskar få denna analys för din organisation kontakta oss på: bibliometrics.lib@chalmers.se

Visualisering av geografisk spridning

Chalmers