Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Använd rätt adress


För att säkerställa att alla dina publikationer kan kopplas till dig och Chalmers är det viktigt att du anger korrekt organisationsnamn vid publiceringen.

De flesta publikationer från vårt lärosäte publiceras med rätt affiliering (organisationstillhörighet). Men om du stavar fel, glömmer att ange Chalmers tekniska högskola eller använder förkortningar i adressen finns det risk att Scopus och Web of Science inte kan identifiera dig som forskare vid Chalmers. Detta betyder att publikationen inte importeras till högskolans forskningsportal eller räknas till Chalmers (eller din) publikationsproduktion. Du, din institution och Chalmers riskerar dessutom att gå miste om publikationen i alla bibliometriska beräkningar, varav en del genererar forskningsmedel, se avsnittet Bibliometri.

Använd Chalmers fullständiga namn, det vill säga Chalmers tekniska högskola, utan förkortningar. Inkludera både institutionen och högskola i författaradressen. Till exempel:

Department of Electrical Engineering
Chalmers University of Technology
SE-412 96 Gothenburg, Sweden

Forskare vid institutionen för data- och informationsteknik bör affiliera sig till Chalmers tekniska högskola om de är anställda vid Chalmers och till Göteborgs universitet om de är anställda vid GU.

Undantag

Forskare anställda vid Matematiska vetenskaper

Alla forskare vid Institutionen för matematiska vetenskaper, oavsett anställning vid Chalmers eller Göteborgs universitet, bör använda följande affiliering:

Department of Mathematical Sciences
Chalmers University of Technology and University of Gothenburg
SE-412 96 Gothenburg, Sweden

Forskare anställda vid Matematiska vetenskaper som samarbetar med FCC

Forskare anställda vid Chalmers och som samarbetar med eller arbetar deltid på FCC, Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik, bör ange båda organisationstillhörigheterna. Om endast FCC används kommer Chalmers inte att krediteras.

a) Department of Mathematical Sciences
Chalmers University of Technology and University of Gothenburg
SE-412 96 Gothenburg, Sweden

b) Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics Chalmers Science Park
SE-412 88 Gothenburg, Sweden

Forskare vid Onsala rymdobservatorium

Forskare vid Onsala rymdobservatorium, bör använda följande affiliering:

Department of Space, Earth and Environment
Chalmers University of Technology, Onsala Space Observatory
SE-439 92 Onsala, Sweden

Notera

  • Använd alltid din Chalmers e-postadress , dvs namn@chalmers.se i korrespondens med förlag. 
  • Om någon del av den forskning som presenteras i en publikation genomfördes på Chalmers och du tidigare har haft ett CID, bör du nämna både din koppling till Chalmers och din nuvarande organisation.

Olika former av affilieringar som inte accepteras av Scopus som Chalmers tekniska högskola:

  • CTH
  • Chalmers
  • Chalmers, Göteborgs Universitet
  • Chalmers tekniska högskola ǀ Göteborgs universitet
Chalmers