Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Använd och verifiera dina unika forskar-id:n


För att säkerställa att alla forskningsresultat knyts till rätt upphovsperson, är det viktigt att du använder samma version av ditt namn under hela din akademiska karriär. För att koppla ihop olika namnvarianter och samla dina forskningsresultat, rekommenderar vi att du registrerar och uppdaterar följande identifierare.

ORCID

Open Researcher & Contributor ID (ORCID) är ett globalt register med unika forskar-id som bland annat kan användas för att knyta publikationer till rätt forskare. ORCID har skapats på initiativ av universitet, finansiärer och förlag och används både vid ansökningar och publicering. Chalmers bibliotek erbjuder forskare och lärare hjälp med att skapa ett ORCID och även möjligheten att koppla ihop det med andra lokala system på Chalmers, som t ex PDB och forskningsportal. Skaffa nytt eller koppla ett befintligt ORCID till Chalmers här.

Scopus Author ID

Scopus tilldelar automatiskt ett unikt nummer, författar-ID, till grupper och dokument som matchas till samma författare. Den publikationslista som tillskrivs författar-ID i Scopus används för uppföljningar vid Chalmers. Därför är det viktigt att varje enskild forskare endast har ett ID och att detta är korrekt.

Du verifierar din profil och din publikationslista via Author Feedback Wizard, där du kan: 

  • ange ett föredraget namn – preferred name (vi rekommenderar att du väljer ditt fullständiga namn som föredraget profilnamn), 
  • samsortera profiler, 
  • lägga till och ta bort dokument, 
  • uppdatera anknytning – affiliation (den ändras automatiskt efter två publikationer i följd med ny adress).

Några tips:

  • Koppla ihop din författarprofil i Scopus med ORCID genom att klicka på ”Anslut till ORCID”.
  • Det är bra att ha som vana att kontrollera sin profil minst en gång om året.
  • Samla de korrigeringar du vill göra i en begäran till Scopus och vänta tills ändringarna syns online (det kan ta 7 dagar) innan du skickar en ny begäran.
  • Kontakta oss om dina publikationer är utspridda på många författar-ID och/eller är blandade med andra forskares.

ResearcherID (Web of Science)

ResearcherID används för att identifiera författare i Web of Science, tillhandahålla individuella författarprofiler inklusive publikationslistor och individuell statistik. Liksom Scopus, ger Web of Science varje författare ett unikt ID, som du måste göra anspråk på och verifiera. Logga in för att läsa om hur du importerar publikationer och synkar med ORCID.

Mer information

Mer information om hur du granskar och validerar din profil i dessa databaser finns i guiden Be visible in the era of open access and social media (pdf, 461 KB). 

Chalmers