Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Guide för ökad synlighet


Varje år publiceras omkring 3 miljoner vetenskapliga artiklar. Därför bör du ställa dig frågan om din forskning är synlig och attraktiv för forskare att läsa och citera, så att dina publikationer får den exponering och uppmärksamhet som de förtjänar.

Hittar till exempel finansiärer och presumtiva samarbetspartners dig i sina sökningar? Har du säkerställt att dina publikationer är knutna till dig och inte riskerar att kopplas till någon annan forskare bland alla dem som publicerar? Avdelningen för forskarstöd, bibliometri och ranking har tagit fram en guide för ökad synlighet.

Guiden i korthet:

Mer information

Ta del av rekommendationerna i sin helhet i dokumentet Visibility of researchers (pdf, 1.2 Mb)

Läs Best Practice in Publishing @ Chalmers (pdf, 543 kb) för insikt om fler viktiga aspekter kring publicering av forskning.

Chalmers