Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Chalmers open access-policy


Chalmers verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga för alla, så kallad open access (OA). För att säkerställa största möjliga spridning av Chalmers vetenskapliga resultat har rektor beslutat att införa en OA-policy som gäller från 1 januari 2010.

 Chalmers OA-policy i korthet:

  • Chalmers forskare ska deponera en kopia av alla sina publikationer i elektronisk form. Detta ska ske via det öppna arkivet Chalmers forskningsportal.
  • Överlåtelse av upphovsrättigheter ska om möjligt undvikas.
  • Författaren bör tillförsäkra sig rätten att parallellpublicera sitt arbete.
  • Chalmers forskare rekommenderas att publicera sig i open access-tidskrifter.

Läs hela policyn på Chalmers webbplats

Chalmers