Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Chalmers open access-utmärkelse


Varje år i oktober utser Chalmers bibliotek en person, en gruppering eller en open access-publikation som rönt uppmärksamhet under det gångna året. På denna sida kan du läsa mer om pristagarna genom åren.

Pristagare 

2023

2023 går Chalmers biblioteks Open Access-pris till Lisa Göransson och Filip Johnsson från institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Deras artikel "Ett framtida elsystem med och utan kärnkraft – vad är skillnaden?" är årets mest nedladdade - dessutom på bara tre månader.

Rapporten hittar du här

En fördjupande intervju med årets pristagare kan du läsa här!

I bild:  (första raden från vänster) Filip Johnsson, Lisa Göransson och Jessica Lindholm.

Fotografi: Christian Löwhagen.

2022

I tjänsten ODR Studentarbeten finns Chalmers studentuppsatser. Under det gångna året var kandidatuppsatsen "Buller från padelbanor utomhus - En jämförelse mellan padel och tennis" den mest nedladdade uppsatsen. I samband med Open Access Week 2022 prisades studenterna bakom arbetet Filip Wadman, Victoria Ahlgren, Marius Hildén, Christopher Herrey, Oscar Björneklett och Emilia Nobelius med årets Open Access-utmärkelse. 

Uppsatsen går att läsa och ladda ner från https://hdl.handle.net/20.500.12380/302423

En fördjupande intervju med årets pristagarare finns att läsa, https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/cls-open-accesspris-till-studenter-pa-ace/

In the picture:  (front row left to right) Catharina Hiort and the awardees Christopher Herrey, Marius Hildén (back row left to right) Filip Wadman, Victoria Ahlgren, Emilia Nobelius and Oscar Björneklett. Photo: Jenny Palm.

I bild:  (första raden från vänster) Catharina Hiort flankerad av pristagarna Christopher Herrey, Marius Hildén, samt (bakre raden) Filip Wadman, Victoria Ahlgren, Emilia Nobelius och Oscar Björneklett.
Fotografi: Jenny Palm.

2021

I år delas priset ut till Institutionen för Biologi och bioteknik (BIO) som under publiceringsåret 2020 har gjort 68% av sina publikationer öppet tillgängliga i forskningsportalen Chalmers Research, för alla att ta del av. Priset går till all publicerande personal på BIO och mottas under open access-week av prefekt Maria Faresjö.

En översikt över forskningen på BIO finns på https://research.chalmers.se/organisation/life-sciences/.

På bilden: Prefekt Maria Faresjö (t.v) mottar Chalmers open access-utmärkelse från bibliotekschef Ann-Sofie Axelsson (t.h.).
Foto: Jenny Palm.

2020

Erik Agrell är årets vinnare av Chalmers open access-utmärkelse. Med en majoritet av sin närmare 300 publikationer öppet tillgängliga, publicerade under åren 1993-2020, uppmärksammas Erik som en sann open access-förespråkare på Chalmers tekniska högskola. 

Intervju med pristagaren finns på Chalmers webb, ”Open Access-publicering handlar om demokrati och global solidaritet”. 

erik_cath_OA.jpg (2)

På bilden: Erik Agrell (t.v) mottar Chalmers open access-utmärkelse och tillhörande
blomsterbukett från Catharina Hiort (t.h.).
Foto: Mikael Weiss.

2018 och 2019

Anneli Kamb och Jörgen Larsson, för rapporten Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990 – 2017 (2018). Under 2018 laddades den ned av 900 unika användare och länkades till bl.a. från Sveriges televisions nyhetssidor och tidskriften Curie. Rapporten är den mest nedladdade i forskningsportalen både 2018 och 2019. 

2017

Sandra Roos för sin doktorsavhandling Advancing life cycle assessment of textile products to include textile chemicals. Inventory data and toxicity impact assessment som nått flest läsare under 2017. 

Sandra Roos tar emot diplom

På bilden mottar Sandra Roos (t.h)  diplom och blommor från bibliotekets Kristina Graner (t.v).
Foto: Jessica Lindholm
 

2016

Ingen prisutdelning. 

2015

Priset går till de som författat den publikation som nått flest läsare under 2015. Jan Lennartsson, Nicklas Lidström, Carl Lindberg erhöll priset för sin artikel Game intelligence in team sports (PLoS ONE. 2015 vol. 10 (5)). 

Carl Lidberg och Jan Lennartsson

På bilden Carl Lidberg och Jan Lennartsson, poserande utanför Chalmers bibliotek med pristagarbuketten.
Foto: Sofia Andersson 

Chalmers