Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Chalmers open access-utmärkelse


Varje år i oktober utser Chalmers bibliotek en person, en gruppering eller en open access-publikation som rönt uppmärksamhet under det gångna året. På denna sida kan du läsa mer om pristagarna genom åren.

Pristagare 

2021

I år delas priset ut till Institutionen för Biologi och bioteknik (BIO) som under publiceringsåret 2020 har gjort 68% av sina publikationer öppet tillgängliga i forskningsportalen Chalmers Research, för alla att ta del av. Priset går till all publicerande personal på BIO och mottas under open access-week av prefekt Maria Faresjö.

En översikt över forskningen på BIO finns på https://research.chalmers.se/organisation/biologi-och-bioteknik/.

På bilden: Prefekt Maria Faresjö (t.v) mottar Chalmers open access-utmärkelse från bibliotekschef Ann-Sofie Axelsson (t.h.).
Foto: Jenny Palm.

2020

Erik Agrell är årets vinnare av Chalmers open access-utmärkelse. Med en majoritet av sin närmare 300 publikationer öppet tillgängliga, publicerade under åren 1993-2020, uppmärksammas Erik som en sann open access-förespråkare på Chalmers tekniska högskola. 

Intervju med pristagaren finns på Chalmers webb, ”Open Access-publicering handlar om demokrati och global solidaritet”. 

erik_cath_OA.jpg (2)

På bilden: Erik Agrell (t.v) mottar Chalmers open access-utmärkelse och tillhörande
blomsterbukett från Catharina Hiort (t.h.).
Foto: Mikael Weiss.

2018 och 2019

Anneli Kamb och Jörgen Larsson, för rapporten Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990 – 2017 (2018). Under 2018 laddades den ned av 900 unika användare och länkades till bl.a från Sveriges televisions nyhetssidor och tidskriften Curie. Rapporten är den mest nedladdade i forskningsportalen både 2018 och 2019. 

2017

Sandra Roos för sin doktorsavhandling Advancing life cycle assessment of textile products to include textile chemicals. Inventory data and toxicity impact assessment som nått flest läsare under 2017. 

Sandra Roos tar emot diplom

På bilden mottar Sandra Roos (t.h)  diplom och blommor från bibliotekets Kristina Graner (t.v).
Foto: Jessica Lindholm
 

2016

Ingen prisutdelning. 

2015

Priset går till de som författat den publikation som nått flest läsare under 2015. Jan Lennartsson, Nicklas Lidström, Carl Lindberg erhöll priset för sin artikel Game intelligence in team sports (PLoS ONE. 2015 vol. 10 (5)). 

Carl Lidberg och Jan Lennartsson

På bilden Carl Lidberg och Jan Lennartsson, poserande utanför Chalmers bibliotek med pristagarbuketten.
Foto: Sofia Andersson 

Chalmers