Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Open Access – Chalmers riktlinjer


I Chalmers styrdokument Riktlinje för god forskning (C 2023-0615) finns tre regler som gäller vid vetenskaplig publicering.

  1. Öppen tillgång till publikationer i Chalmers forskningsportal

   All forskning som Chalmers forskare publicerar ska göras tillgänglig i Chalmers forskningsportal (research.chalmers.se), i normalfallet omedelbart vid publicering, dock senast inom 12 månader. 
   Vetenskapliga böcker och bokkapitel rekommenderas att göras fritt tillgängliga utifrån de krav som respektive forskningsfinansiär ställer. Publikationstypen patent ges generelldispens från denna regel.

  2. Undvik att överlåta upphovsrätten

   Överlåtelse av upphovsrätten till förlaget ska, om möjligt, undvikas.

  3. Forskning utgiven av Chalmers tekniska högskola rekommenderas vara öppet tillgänglig

   För publikationer utgivna vid Chalmers (rapporter, avhandlingar etc.) rekommenderas att dessa görs tillgängliga i Chalmers forskningsportal (research.chalmers.se), i normalfallet omedelbart vid publicering.

   Vägledningen
   Best practice in publishing kan ses som ett komplement till riktlinjen.  
Chalmers