Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Vägledning vid publicering


Vetenskaplig publicering av nya forskningsresultat och metoder är en av de viktigaste delarna inom forskningsprocessen. Publiceringen möjliggör att resultaten kan bli granskade av forskarsamhället samt tillgängliga för den intresserade allmänheten.

Publiceringsguide 

Nedanstående råd syftar till att maximerar dina publikationers synlighet. Använd checklistan när du ska lämna in och sprida forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter eller konferenspublikationer:

Läs rekommendationerna i sin helhet, Best Practice in Publishing @ Chalmers (pdf, 543 kb).

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om med frågor kring publicering, Chalmers forskningsportal, open access eller forskningsdata: research.lib@chalmers.se 

För frågor om strategisk publicering eller bibliometriska analyser: bibliometrics.lib@chalmers.se 

 

publication cycle v2.png

Bilden är publicerad med tillstånd av Brianne Selman, University of WinnipegAttribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Chalmers