Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Avhandlingar och ISBN


Doktorsavhandlingar

För information om ISBN, utformning och distribution av din avhandling, se vidare under Forskarutbildning på Chalmers intranät (inloggning krävs):

Distribution till Chalmers huvudbibliotek eller Chalmers lärandetorg: 6 exemplar + 6 disputationstitelblad (spikblad) lämnas i låneexpeditionen på Huvudbiblioteket Johanneberg eller på Chalmers lärandetorg i Kuggen (senast tre veckor före disputationen). Dessa exemplar distribueras bl.a. till större vetenskapliga bibliotek utomlands. Du får ett intyg på att biblioteket har mottagit exemplaren.

Licentiatuppsatser

För information om utformning och distribution av din licentiatuppsats, se vidare under Forskarutbildning på Chalmers intranät (inloggning krävs):

Distribution till Chalmers huvudbibliotek eller Chalmers lärandetorg: 1 exemplar skickas eller lämnas i låneexpeditionen (senast tre veckor före seminariet). Du får ett intyg vid överlämnandet.

Chalmers