Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Avhandlingar och ISBN


Doktorsavhandlingar

För information om ISBN, utformning och distribution av din avhandling, se vidare under Forskarutbildning på Chalmers intranät (inloggning krävs):

Distribution till Chalmers huvudbibliotek eller Chalmers lärandetorg

Om du använder Chalmers Digitaltryck så sköter de distributionen till Chalmers bibliotek. Trycker du avhandlingen på annat tryckeri så ska 3 exemplar skickas eller lämnas i informationsdisken på Huvudbiblioteket Johanneberg eller på Chalmers lärandetorg i Kuggen.

Licentiatuppsatser

För information om utformning och distribution av din licentiatuppsats, se vidare under "Forskarutbildning" på Chalmers intranät (inloggning krävs):

OBS licentiatavhandlingar tilldelas inte ISBN.

Distribution till Chalmers huvudbibliotek eller Chalmers lärandetorg

Om du använder Chalmers Digitaltryck så sköter de distributionen till Chalmers bibliotek. Om du använder annat tryckeri ska 1 exemplar skickas eller lämnas i informationsdisken på Huvudbiblioteket Johanneberg eller på Chalmers lärandetorg i Kuggen.

Chalmers