Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Etiska riktlinjer för författare


På grund av stora skillnader i publiceringspraxis mellan olika discipliner, finns idag inga allmänt accepterade kriterier på författarskap. Detta leder ofta till oenighet kring vem som egentligen kan kallas för författare. För att ge vägledning i frågan har en internationella standard för publikationsetik, de s.k. Vancouverreglerna, tagits fram. 

Vancuoverreglerna

Vancouverreglerna innehåller rekommendationer för hur författarrollen ska defineras. De täcker även in ansvarsfrågan vid inlämnings- och per-review-processen, intressekonflikter, skydd av forskningsdeltagare etc. 

Enligt Vancouverreglerna bygger ett författarskap på följande kriterier:

  • Contributed substantially to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; and
  • Drafted the work or revised it critically for important intellectual content; and made a final approval of the version to be published; and
  • Agreed to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

För mer information om publikationsetik, se Committee on Publication Ethics (COPE). För hanteringar av tvister och författarskap, se Authorship and contributorship.

Chalmers