Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Etiska riktlinjer för författare


Då olika forskningsområden har olika traditioner vad gäller publiceringspraxis, finns inga allmänt accepterade kriterier för författarskap. Detta leder ofta till oenighet kring vem som egentligen kan kallas för författare. För att ge vägledning i frågan har en internationell standard för publikationsetik, de s.k. Vancouverreglerna, tagits fram.

Vancouverreglerna

Vancouverreglerna innehåller rekommendationer för hur författarrollen ska definieras. De täcker även in ansvarsfrågan vid inlämnings- och per-review-processen, intressekonflikter, skydd av forskningsdeltagare etc. 

Enligt Vancouverreglerna bygger ett författarskap på följande kriterier:

  • Contributed substantially to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; and
  • Drafted the work or revised it critically for important intellectual content; and made a final approval of the version to be published; and
  • Agreed to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

För mer information om publikationsetik, se Committee on Publication Ethics (COPE). För hanteringar av tvister och författarskap, se Authorship and contributorship.

Chalmers