Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Välja och bedöma tidskrift


För att säkerställa att dina forskningsresultat sprids och får genomslag, är det viktigt att välja publikationskanal med omsorg.

Till stöd finns olika hjälpmedel, framförallt listor med bibliometriska indikatorer för vetenskapliga tidskrifter, som återfinns i Scopus respektive Web of Science. Ett annat användbart hjälpmedel är så kallade manuscript matchers, där du klistrar in din titel och abstract och får förslag på tänkbara tidskrifter att publicera i.

Mer information finns på den engelska sidan: Choosing and assessing journals.

Tveksamma tidskrifter och förlag

Det dyker ibland upp open access-tidskrifter/förlag, som man bör tänka sig för innan man publicerar sin artikel hos. Det finns även förlag (inte open access) som kontaktar doktorander eller andra forskare med erbjudanden om att ge ut deras avhandlingar, och samtidigt få dem att skänka bort sin upphovsrätt. Kontakta gärna oss på biblioteket om du stöter på tidskrifter eller förlag som inte verkar seriösa, eller använder sig av aggressiv marknadsföring.

Lunds universitetsbibliotek har samlat information och diskussioner kring mindre seriösa open access-förlag: Att välja OA-tidskrift

Chalmers