Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Universitetsranking


Rankning av universitet är ett fenomen som tog fäste på tidigt 2000-tal, och som vinner terräng för varje år. Listorna publiceras i regel årligen och har olika karaktär. Vissa avser ge bedömning om universiteten som helhet, andra är specifika när det gäller ämnesområde eller aspekt de försöker fånga upp.

Chalmers bibliotek tillhandahåller på dessa sidor information om ett antal rankningslistor, hur de är konstruerade, Chalmers placering de senaste åren och en kort analys. Med anledning av det stora antalet listor, väljer vi här att fokusera på ett begränsat antal som har störst genomslag. För att får en djupare inblick i Chalmers placering bland rankningslistorna kan man ladda ner våra årliga rankingsrapporter: 2016; 2015; 2014; 2013; 2012

Rankningslista Världen Europa Norden Sverige Tidpunkt
QS - WUR 128 48 7 4 2018
THE - WUR 231 112 16 7 2018
Shanghai - ARWU 298  118  16 8 2018

Kontakta oss för mer information om rankning: bibliometrics.lib@chalmers.se  

Chalmers