Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Från 17 augusti öppnar bibliotekens lokaler i begränsad omfattning

Det finns då möjlighet till att hämta reserverat material, 10-14 måndag till fredag. Läsesalar och läsplatser är fortsatt inte tillgängliga med anledning av Covid19.
Läs mer om vad som gäller från och med 17 augusti


Bibliometri och rankning


Vi följer upp vetenskaplig produktivitet och genomslag,
samt visualiserar samarbetsmönster och ämnesstrukturer. Vi analyserar även Chalmers utfall i externa utvärderingar och universitetsrankningar.

Vad är bibliometri?

Bibliometri innebär kvantitativ analys av vetenskapliga publikationer, såsom att:

  • mäta produktivitet i form av antal publikationer
  • mäta publikationers genomslag ('impact') i form av citeringar
  • använda samförfattarskap och citeringar för att visualisera samarbetsmönster och ämnesstrukturer

Bibliometri används ofta som ett komplement till kollegial granskning ('peer review'), vid intern och extern utvärdering av forskning, till exempel vid internationell rankning av universitet och högskolor.

Rankning

Rankning av universitet är ett fenomen som tog fäste på tidigt 2000-tal, och som vinner terräng för varje år. Listorna publiceras i regel årligen och har olika karaktär. Vissa avser ge bedömning om universiteten som helhet, andra är specifika när det gäller ämnesområde eller aspekt de försöker fånga upp.

Chalmers bibliotek tillhandahåller på dessa sidor information om  ett antal rankningslistor, hur de är konstruerade, Chalmers placering de senaste åren och en kort analys. Med anledning av det stora antalet listor, väljer vi här att fokusera på ett begränsat antal som har störst genomslag. För att får en djupare inblick i Chalmers placering bland rankningslistorna kan man ladda ner våra årliga rankingsrapporter: 2016; 20152014; 2013; 2012

 

Chalmers placering

Rankningslista Världen Europa Norden Sverige Tidpunkt
QS - WUR 128 48 7 4 2018
THE - WUR 231 112 16 7 2018
Shanghai - ARWU 298  118  16 8 2018

Vad kan biblioteket hjälpa till med?

Vi tar fram publiceringsstatistik och citeringsdata som framförallt används vid uppföljning och utvärdering av Chalmers institutioner och styrkeområden. I mån av tid kan vi hjälpa till i andra sammanhang. För att vi ska kunna åta oss uppdrag som inkluderar framtagning av publikationsdata för enskilda individer krävs dock att beställaren tillhandahåller relevanta författar-ID som ResearcherID (Web of Science), Scopus Author Identifier (Scopus), ORCID, Google Scholar Profile (Google). Vi informerar också gärna om bibliometri, samt ger tips om publiceringsstrategier.

Kontakta oss:

bibliometrics.lib@chalmers.se

Chalmers