Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Biblioteken har öppet i begränsad omfattning

Det finns möjlighet till att hämta reserverat material, 10-14 måndag till fredag. Grupprum är fortsatt stängda på alla bibliotek. En del läsplatser finns tillgängliga på Kuggen under öppettiderna, men är fortsatt inte tillgängliga på ACE och Huvudbiblioteket.
Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Chalmers OA-policy


För att främja spridningen av Chalmers vetenskapliga resultat har rektor beslutat om en Open Access-policy. Open Access innebär att vetenskapliga publikationer och resultat görs fritt tillgängliga på internet.

Policyn i korthet

  • Chalmers forskare ska deponera en kopia av alla sina publikationer i elektronisk form. Detta ska ske via det öppna arkivet research.chalmers.se
  • Överlåtelse av upphovsrättigheter ska om möjligt undvikas.
  • Författaren bör tillförsäkra sig rätten att parallellpublicera sitt arbete.
  • Chalmers forskare rekommenderas att publicera sig i Open Access-tidskrifter.

Hela policyn finns på Chalmers webbplats.

 

Vad gäller för Chalmers forskare?

Policyn trädde i kraft 1 januari 2010 och gäller de publikationer med publiceringsavtal/copyright-överlåtande som skett efter införandedatum. All forskning som Chalmers forskare publicerar omfattas av policyn. Böcker, bokkapitel och patent är undantagna.

De publikationer som omfattas av policyn måste göras fritt tillgängliga senast sex månader efter publicering, tolv månader i undantagsfall. Kravet på deponering av en kopia i research.chalmers.se gäller även om forskaren deponerat en kopia i ett annat öppet arkiv eller publicerat i en Open Access-tidskrift.Chalmers