Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Chalmers Open Access policy


Chalmers verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga för alla, så kallad Open Access. För att säkerställa största möjliga spridning av Chalmers vetenskapliga resultat har rektor beslutat att införa en Open Access policy som gäller från 1 januari 2010.

 Det finns i huvudsak tre sätt att publicera open access på:

  • forskaren laddar upp en kopia av sitt arbete i ett öppet arkiv 
  • forskaren publicerar sig i en open access-tidskrift 
  • forskaren publicerar sig i en så kallad hybrid-tidskrift

I alla tre fallen ska publikationen laddas upp i Chalmers forskningsportal.

Chalmers OA-policy i korthet:

  • Chalmers forskare ska deponera en kopia av alla sina publikationer i elektronisk form. Detta ska ske via det öppna arkivet Chalmers forskningsportal.
  • Överlåtelse av upphovsrättigheter ska om möjligt undvikas.
  • Författaren bör tillförsäkra sig rätten att parallellpublicera sitt arbete.
  • Chalmers forskare rekommenderas att publicera sig i open access-tidskrifter.

Läs hela policyn på Chalmers webbplats

Ladda upp forskning i chalmers.research.se

Chalmers open access-policy är i huvudsak inriktad på parallellpublicering, vilket innebär att en kopia av vetenskapliga artiklar publiceras i fulltext i Chalmers forskningsportal. De flesta förlag som finns registrerade i databasen Sherpa/Romeo tillåter parallellpublicering. Ofta är det författarens sista, godkända och rättade manuskript som får användas. Vissa förlag vill att man lägger till ett försättsblad; kontakta oss så hjälper vi till med detta.

OpenAccessPLoS_1280x720px.png

By art designer at PLoS, I converted a pdf into svg - http://www.plos.org/, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5069452 B

Chalmers