Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Använd rätt adress


De flesta publikationer från vårt lärosäte publiceras med rätt affiliering (organisationstillhörighet). Men om du stavar fel, glömmer att lägga till Chalmers tekniska högskola eller använder förkortningar i adressen finns det risk att Scopus och Web of Science inte kan identifiera dig som forskare vid Chalmers. Detta betyder att publikationen inte importeras till högskolans forskningsportal eller räknas till Chalmers (eller din) publikationsproduktion.

Inkludera både institutionens och Chalmers fullständiga namn, Chalmers tekniska högskola, i författarens adress. Till exempel:

Institutionen för elektroteknik
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg, Sverige

Undantag

Forskare anställda vid matematiska vetenskaper

Alla forskare vid institutionen för matematiska vetenskaper, både de som är anställda Göteborgs universitet och vid Chalmers, bör använda följande adress:

Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
412 96 Göteborg, Sverige

Forskare vid Onsala rymdobservatorium

Forskare knutna till Onsala rymdobservatorium bör använda följande adress:

Institutionen för rymd, geo och miljövetenskap
Chalmers tekniska högskola
Onsala rymdobservatorium
439 92 Onsala, Sverige

Om du bytt organisationstillhörighet

Om någon del av den forskning som presenteras i publikationen gjordes på Chalmers och du tidigare har haft ett s.k. CID (Chalmers ID), bör du nämna både tidigare organisationstillhörighet vid Chalmers och den till din nuvarande i din affiliering. 

 

Chalmers