Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Använd och verifiera dina unika forskar-id:n


Skaffa unika forskar-id:n

Det är mycket viktigt att alla dina publikationer är rätt knutna till dig och till Chalmers tekniska högskola, både vad gäller vid kommunicering av forskning samt vid resursfördelning. Det gör du smidigast genom att använda dig av unika författar id:n som till exempl ORCID, Scopus Author ID och Web of Science ResearcherID.

Läs mer om och skaffa ett ORCID på Chalmers intranät (inloggning krävs)

Uppdatera dina id:n regelbundet

Information i publikationsdatabaser utgör underlag för Chalmers basfinansieringsmodell och i universitetsrankingar och båda baseras till stor del på publikationsdata från Scopus eller Web of Science. Eftersom posterna i dessa databaser skapas med hjälp av maskinläsning (OCR-Optical Character Recognition) kan det ibland uppstå fel. Det är därför viktigt med tydlig information i publikationen och att man som forskare kontrollerar sin profil i dessa databaser regelbundet.

Mer information finns på den engelska sidan: Use a unique author ID. 

 

Chalmers