Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Etiska riktlinjer för författare


Vad krävs för att kunna kalla sig författare?

På grund av stora skillnader i publiceringspraxis mellan olika discipliner, finns idag inga allmänt accepterade kriterier på författarskap. Detta leder ofta till oenighet kring vem som egentligen kan kallas för författare. För att ge vägledning i frågan har en internationella standard för publikationsetik, de s.k. Vancouver-reglerna, tagits fram. 

Läs mer om Vancover-reglerna på den engelska sidan: Authorship guidelines and ethical standards. 

Chalmers