Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Guide för ökad synlighet


För att du och dina forskningsresultat ska synas och få så stor spridning som möjligt, finns det flera metoder och verktyg att använda sig av. Avdelningen för forskarstöd, bibliometri och ranking har tagit fram en guide för ökad synlighet.

Guiden i korthet:

  • Bekräfta och uppdatera dina unika författar-id:n i Scopus, Web of Science och ORCID
  • Håll din profil på Chalmers externa webbsida uppdaterad
  • Skapa och uppdatera en Google Scholar profil
  • Skapa och uppdatera en Publons profil
  • Var synlig i akademiska sociala nätverk
  • Läs Best Practice in Publishing @ Chalmers (pdf, 543 KB) för insikt om fler viktiga aspekter kring publicering av forskning.

Ta del av rekommendationerna i sin helhet i dokumentet Be visible in the era of open access and social media (pdf, 461 KB)

Chalmers