Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Välja och bedöma tidskrift


För att säkerställa att dina forskningsresultat sprids och får genomslag, är det viktigt att välja publikationskanal med omsorg.

Till stöd finns olika hjälpmedel, framförallt listor med bibliometriska indikatorer för vetenskapliga tidskrifter, som återfinns i Scopus respektive Web of Science. Ett annat användbart hjälpmedel är så kallade manuscript matchers, där du klistrar in din titel och abstract och får förslag på tänkbara tidskrifter att publicera i.

Mer information finns på den engelska sidan: Choosing and assessing journals.

Chalmers