Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Användningsvillkor


Du har rätt att använda bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker för dina studier eller forskning.

Det är däremot inte tillåtet att nyttja e-resurserna för kommersiellt bruk eller för ett företags räkning. Systematisk nedladdning är inte tillåtet, inte heller att använda programvara eller script som automatiserar nedladdning.

Om du är studerande eller anställd vid Chalmers har du även möjlighet att nå våra e-resurser off-campus.

Vad gäller för tryckta tidskrifter och böcker?

Enligt Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk får man som privatperson kopiera enstaka sidor av litterära verk. Det är alltså tillåtet att kopiera en mindre del av en bok eller tidskrift för enskilt bruk.

För undervisning gäller Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access.

Vad gäller för e-tidskrifter?

Du får skriva ut och ladda ned enstaka artiklar ur e-tidskrifter som du behöver för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.

Vad gäller för e-böcker?

E-boksleverantörerna har olika system och rättigheterna för vad man får skriva ut och ladda ned varierar.

Utskrifter och nedladdning av "en rimlig del" av e-boken för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte är vanligen tillåtet men i vissa fall kan man bara skriva ut eller ladda ned ett fåtal sidor.

Vissa leverantörer tillåter att hela böcker laddas ned för offlineläsning permanent eller under en begränsad tidsperiod. E-böckerna får dock aldrig skickas vidare till någon annan.

listan över e-boksplattformar (i Databassöket) kan du se vad du får göra. Klicka på knappen Mer info och sedan "Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas". Om det står att man får ladda ned (digital copy) eller skriva ut (print copy) en "reasonable portion" betyder det ett par kapitel ur en e-bok.

Fråga biblioteket

Om du har problem att komma åt en resurs eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss.

Fråga oss
Chalmers