Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Databasinformation


Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet


Geografiska data och kartor från flera svenska myndigheter.Typ av innehåll

Maps

= Chalmers bibliotek rekommenderar databasen inom detta ämnesområde eller typ av innehåll


Geodata via distributionstjänsten GET (Geodata Extraction Tool) som driftas av Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom GET får du tillgång till många myndigheters egna databaser. Här finns till exempel kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg och jord från Sveriges geologiska undersökning och befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån.
Trafikverket har en egen teknisk lösning och ingår därför inte i GET, men anställda och studenter vid lärosätena får gratis inloggning till Trafikverkets tjänst Lastkajen.

Information om vilka geodata och tjänster som ingår.

Vid Inloggning skall du använda ditt Chalmers-användarnamn (CID) och lösenord. Välj först Chalmers på inloggningssidan.

Ange alltid källhänvisning – en referens till källan där de digitala kartorna eller geodata kommer ifrån, när du använder dem som bakgrundsbilder eller när delar av datamängder ingår i en ny bild som du publicerar i en uppsats, rapporter eller artikel. Gör så här: Ange vilken myndighet som producerar och tillhandahåller informationen. Ange upphovsrätt med symbolen © och namnet på den aktuella myndigheten, till exempel © Lantmäteriet.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Statista

Vi rekommenderar Statista om du är ute efter en stor och lättanvänd portal med statistik och marknadsinformation.

Skillport eböcker

Det går nu att ladda ned enstaka ebokskapitel från Skillsoft.

Chalmers