Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

SciFinder-n


Registration/Login

In order to use SciFinder-n, you need to be a registered user.  You have to use a Chalmers email address at the registration.

Registering/Inloggning

För att kunna använda SciFinder-n måste du vara registrerad användare. Du måste ange en Chalmers e-postadress vid registreringen.


SciFinder-n registration


SciFinder-n login

Chalmers