Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Om e-böcker


Våra e-böcker är tillgängliga dygnet runt, både hemifrån och på campus. Det finns ungefär tjugo e-boksplattformar. De flesta innehåller vanliga PDF-filer, men tre av dem fungerar på ett annat sätt: Skillport, VLeBooks och Ebook Central.

Hitta e-böcker

Använd den stora sökrutan överst på sidan. Avgränsa gärna på "E-böcker och tryckta böcker" och skriv in titel, författare eller vad boken ska handla om. De allra flesta e-böcker är på engelska, vi har inga på svenska.

I de olika e-boksplattformarna är alla ord i böckerna indexerade så att du får ännu bättre träffar på de böcker som ingår i just den plattformen. Du kan ofta skapa ett personligt konto för att t. ex spara favoriter och göra noteringar.

Om du inte hittar den e-bok du söker, kan du beställa boken så försöker vi köpa den.

Skillport

Här hittar du böcker inom ekonomi, teknik och IT. E-böcker från Skillport går tyvärr inte att ladda ned och enbart skärmsidan kan skrivas ut.

VLeBooks

Här finns flera kursböcker. För att ladda ned en e-bok behöver du Adobe Digital Editions eller VLeBooks app.
Mer om VLeBooks.

Ebook Central

Ebook Central är en stor plattform med e-böcker inom de flesta ämnen. För att ladda ned en hel e-bok behöver du Adobe Digital Editions.
Mer om Ebook Central.

Använda e-böcker

Chalmers e-böcker är alltid tillgängliga och kan läsas av många personer samtidigt. De går att nå hemifrån för dig som har ett Chalmers-ID (CID). Om du inte har något CID så kan du läsa e-böcker på bibliotekets publika datorer.

E-boksleverantörerna har olika system och rättigheterna för vad man får skriva ut och ladda ned varierar. De flesta e-böcker är PDF-filer. Ibland går det att ladda ned hela boken på en gång men det vanligaste är att ladda ned ett kapitel i taget. 

Utskrifter och nedladdning av "en rimlig del" av e-boken för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte är vanligen tillåtet men i vissa fall kan man bara skriva ut eller ladda ned ett fåtal sidor. Vissa leverantörer tillåter att hela böcker laddas ned för offline-läsning permanent eller under en begränsad tidsperiod. E-böckerna får dock aldrig skickas vidare till någon annan.

listan över e-boksplattformar kan du se vad du får göra. Klicka på knappen Mer info och sedan "Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas". Om det står att man får ladda ned (digital copy) eller skriva ut (print copy) en "reasonable portion" betyder det ett par kapitel ur en e-bok.

Länka till e-böcker

För att du och andra på Chalmers ska kunna öppna e-boken utanför campus, behöver länken innehålla information om bibliotekets proxy. Om inte proxy.lib.chalmers.se redan finns med bör du själv lägga till detta i början av länken: http://proxy.lib.chalmers.se/login?url=

Länken kan se ut så här:
http://proxy.lib.chalmers.se/login?url=
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780240814711

Länkar till Ebook Central eller VLeBooks behöver dock inte innehålla någon proxy.

Chalmers