Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Att skriva och presentera


Avdelningen för Fackspråk och kommunikation erbjuder ett brett utbud av språk- och kommunikationskurser på Chalmers: 

  • Integrerade språk- och kommunikationskurser på alla Chalmers-program på både kandidat-, magister- och doktorandnivå 
  • Skriv- och presentationskompetens för studenter som gör sitt kandidatarbete
  • Valfria poänggivande kurser i engelska och i kommunikation.
  • Skrivhandledning på Chalmers Writing Center, öppet för alla.
  • Kurser för externa studenter.  

Chalmers