Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Läs- och skrivstöd för studenter


Vi hjälper dig att ordna kurslitteratur i form av talböcker. I biblioteket på campus Johanneberg samt Chalmers Lärandetorg, Kuggen på campus Lindholmen, finns också en lässtudio utrustad med läshjälpmedel.

Boka tid för inledande samtal för läs- och skrivstöd

Under samtalet får du vid behov ett konto hos Legimus där kurslitteratur finns som talbok, vi går igenom hur applikationen fungerar.

Utöver det ger vi tips och råd som underlättar dina studier i form av olika läs- och skrivhjälpmedel som du kan ladda ner till din egen dator.

Mötet tar ca 45 minuter till 1 timme. Bokningen sker i Chalmers lärplattform Canvas.

Boka en tid för inledande samtal

Guiden Läs- och skrivhjälp

I bibliotekets guide kan du läsa ingående om de läs- och skrivhjälpmedel vi erbjuder.
Här nedan ges en kortare introduktion till hur det fungerar.

Legimus

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Genom Legimus kan du söka och låna talböcker. För att kunna låna talböcker ska du ha en läsnedsättning. Med läsnedsättning menas att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift.

Du behöver inte visa intyg och du ansöker om ett legimuskonto på Studentportalens webbplats. 
Du kan läsa mer om läsnedsättning här.

Appen Legimus

Appen använder du för att ladda ned och läsa talböcker. 

Kurslitteratur

Kurslitteratur finns som talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker. Det kan även finnas artiklar, bokkapitel, kompendier och texter producerade av universitet och högskolor. Så här fungerar det.

Nedladdning

Du måste ha ett konto för nedladdning för att kunna logga in, kontot får du på ditt bibliotek. 

Lässtudion

I biblioteket på Johanneberg samt i Kuggen på Lindholmen finns en lässtudio som du kan boka. Bibliotekens lässtudio är en datorarbetsplats i en ljus och lugn miljö, som du har tillgång till när biblioteket är öppet. Den är utrustad med olika läshjälpmedel.

På huvudbiblioteket är lässtudion tillgänglig 09.00 - 20.00 måndag till torsdag, fredag 09.00 - 18.00 och lördagar 11.00 - 15.00.

På Kuggen är lässtudion tillgänglig 10.00 - 16.00, vardagar.

Du kan använda arbetsplatsen 4 timmar per dag, men kan få sitta längre om det inte är kö.

För att få tillgång till lässtudion måste du ha ett intyg från Högskolans samordnare.

Kontaktpersoner

Ann-Kristin Årman, ann-kristin.arman@chalmers.se, telefon: 031 - 772 3732
Cecilia Granell, , telefon: 031 - 772 2656

Samordnare för pedagogiskt stöd

Heidi Wåxberg, Studentstöd, pedagogisktstod@chalmers.se , telefon: 0729 - 839065
Erica Blom, Studentstöd, pedagogisktstod@chalmers.se, telefon: 031-772 2121

Ansöka om stöd

För att ansöka om stöd i studierna loggar du in i Nais med ditt CID.

Mer information om stöd finns på Studentportalen.

 Student som skriver

Chalmers