Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Från 17 augusti öppnar bibliotekens lokaler i begränsad omfattning

Det finns då möjlighet till att hämta reserverat material, 10-14 måndag till fredag. Läsesalar och läsplatser är fortsatt inte tillgängliga med anledning av Covid19.
Läs mer om vad som gäller från och med 17 augusti


Biblioteken öppnar med begränsad service


Måndag 17 augusti öppnar Huvudbiblioteket, Kuggen och Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket med begränsad service. Biblioteket har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen och kommer att vara öppna mellan 10 och 14 med begränsad service. Våra studiemiljöer kommer att vara fortsatt stängda. Vi stärker upp vår digitala närvaro via zoom, telefon och e-post.

Detta gäller från 17 augusti. 

Kontakta oss

Våra bibliotek är öppna 10-14 och våra telefontider är 9-16. Du hittar alla tider och kontaktuppgifter på bibliotekets startsida. 

Zoom - Infodisk online

Utöver bibliotekslokalernas öppettider kan du kontakta oss på Zoom mellan 8.30 och 10.00 samt 15.00 och 16.30.  

Skapa ett bibliotekskonto

För att kunna låna och reservera tryckt material på Chalmers bibliotek behöver du ett bibliotekskonto. Bibliotekskontot gäller på alla Chalmers bibliotek
Skapa bibliotekskonto

Våra bibliotek

Biblioteken har öppet sina entrémiljöer vardagar 10-14. Kuggen och ACE är enbart öppet med passerkort. Du kan göra följande under öppettiderna:

  • Hämta reserverat material som du beställt hemifrån. Reservationen måste göras innan klockan 9.00 för att finnas på hyllan samma dag. Du får ett meddelande när ditt material finns uppställd på hyllan.
  • Låna i utlåningsautomaterna
  • Återlämna i återlämningsautomaterna
  • Söka material
  • Skriva ut, skanna och kopiera, se respektive biblioteket nedan
  • Få hjälp med enklare frågor

Våra informationsdiskar kommer att vara försedda med plexiglas. Handsprit kommer att finnas i lokalerna. Dessutom kommer det att finnas handskar vid utlåningsautomaterna. 

Huvudbiblioteket

På Huvudbiblioteket kan du utöver att hämta dina reservationer skriva ut från datorerna på Studenttorget. 

Chalmers lärandetorg Kuggen

Kuggen kommer att ha sina entrédörrar stängda så du måste ha ditt passerkort för att komma in. En dator med tillhörande skrivare kommer att vara tillgänglig. Antalet personer är begränsat till en person åt gången. Studiemiljön på entréplan, nedre och övre plan är inte tillgängliga. 

Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket

ACE-biblioteket kommer att sina entrédörrar stängda så du måste ha ditt passerkort för att komma in. Kopieringsrummet är öppet men är begränsat till en person åt gången. 

Boka handledning online

Om du behöver råd och tips med hur du kommer igång att söka litteratur för ditt examensarbete eller en artikel, har referens- eller bildhanteringsfrågor, boka ett digitalt möte med en bibliotekarie.
support.lib@chalmers.se

Databaser & e-resurser

Våra e-resurser och databaser kommer du åt som vanligt via lib.chalmers.se. 
Här hittar du våra databaser

Som studerande och anställd på Chalmers når du databaser, e-böcker, och e-tidskrifter även utanför campus.
Läs mer om access till e-resurser hemifrån

Service för studenter med läsnedsättning

Vi hjälper dig att ordna kurslitteratur i form av talböcker. På huvudbiblioteket och på Chalmers Lärandetorg, Kuggen finns lässtudios utrustad med läshjälpmedel.
Läs mer

Chalmers