Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Bibliotekens lokaler är stängda

Alla våra bibliotek håller tills vidare stängt med anledning av Covid-19. 


Programverksamhet


Hur kan bibliotekets resurser hjälpa dig?

Öppen sökstuga

Hitta material till din uppsats

Under uppsatstider bemannar vi Chalmers bibliotek med extra personal. Så kom och ställ frågor om hur du hittar material till din uppsats, vi visar hur du söker i våra databaser, e-tidskrifter eller det du behöver hjälp med.

För plats, datum och tider, se studentportalens kalendarium.


Sitt kvar Bli klar

Snart dags att lämna in din uppsats? Fixa de sista detaljerna tillsammans med oss.

På plats finns bibliotekarier och handledare från Chalmers Writing Center. Vi kan hjälpa till med:

Referenser APA/IEEE
Upphovsrätt-bilder
Källor-kritiskt granska
Informationssökning
Plagiering

Strukturera en rapport
Grammatik och språkfrågor
Argument och referenser i din text
Läsbarhet av din rapport

Att förstå olika slags uppgifter och texttyper
Förbereda en presentation

För plats, datum och tider, se studentportalens kalendarium.


Kaffe på Kuggen

Korta lunchföreläsningar om olika ämnen, till exempel
Studieteknik
It-säkerhet
Talsyntes
Referenshantering
mm...

Vad saknar du? Prata med oss eller mejla på:
kuggen.lib@chalmers.se
För ämnen, tid och plats, se studentportalens kalendarium.
Chalmers