Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Från 17 augusti öppnar bibliotekens lokaler i begränsad omfattning

Det finns då möjlighet till att hämta reserverat material, 10-14 måndag till fredag. Läsesalar och läsplatser är fortsatt inte tillgängliga med anledning av Covid19.
Läs mer om vad som gäller från och med 17 augusti


Programverksamhet


Hur kan bibliotekets resurser hjälpa dig?

Kom igång med Biblioteket -ONLINE

Chalmers bibliotek har det mesta du behöver för dina studier.
Under 15 minuter tittar vi tillsammans i Zoom på följande:
·    Hitta och reservera en bok
·    Hitta och låna en e-bok
·    Söka fram rätt databas eller e-tidskrift
·    Boka grupprum, bibliotekarie eller skrivhandledare

Öppen och ingen anmälan behövs, klicka bara på tillfället nedan för att komma till Zoom:

Öppen sökstuga

Hitta material till din uppsats

Under uppsatstider bemannar vi Chalmers bibliotek med extra personal. Så kom och ställ frågor om hur du hittar material till din uppsats, vi visar hur du söker i våra databaser, e-tidskrifter eller det du behöver hjälp med.

För plats, datum och tider, se studentportalens kalendarium.


Sitt kvar Bli klar - GES VÅRTERMINEN 2021

Snart dags att lämna in din uppsats? Fixa de sista detaljerna tillsammans med oss.

På plats finns bibliotekarier och handledare från Chalmers Writing Center. Vi kan hjälpa till med:

Referenser APA/IEEE
Upphovsrätt-bilder
Källor-kritiskt granska
Informationssökning
Plagiering

Strukturera en rapport
Grammatik och språkfrågor
Argument och referenser i din text
Läsbarhet av din rapport

Att förstå olika slags uppgifter och texttyper
Förbereda en presentation

För plats, datum och tider, se studentportalens kalendarium.


Kaffe på Kuggen

Korta lunchföreläsningar om olika ämnen, till exempel
Studieteknik
It-säkerhet
Talsyntes
Referenshantering
mm...

Vad saknar du? Prata med oss eller mejla på:
kuggen.lib@chalmers.se
För ämnen, tid och plats, se studentportalens kalendarium.
Chalmers